بله پلمپ دفاتر برای همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های تازه تاسیس الزامی‌ست.

فهرست
تماس با کارشناسان