مدت زمان لازم برای دریافت پلمپ دفاتر ۱۰ الی ۱۵ روز کاری‌ست.

فهرست
تماس با کارشناسان