مراحل ۵ گانه ثبت نام الکترونیک اظهارنامه مالیاتی

مراحل ۵ گانه ثبت نام الکترونیک اظهارنامه مالیاتی

چند سالی است که تنظیم اظهارنامه مالیاتی به دستور سازمان امور مالیاتی به شیوه الکترونیک و بدون مراجعه حضوری انجام می پذیرد و در 5 مرحله انجام می شود : مرحله اول: پیش ثبت نام الکترونیک در این مرحله، شما باید کد اقتصادی داشته باشید. اطلاعات پایه ای شرکت دریافت شده و پس از تایید […]

ادامه مطلب