دسترسی سریع مطالب صفحه

قرارداد چیست؟ با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریفی از قرارداد ذکر شده است. بر طبق آن قرارداد عبارت است از تعهد دو یا چند نفر در برابر دو یا چند نفر دیگر مبنی بر انجام امری که مورد قبول هر دو طرف است. در واقع قرار داد خواسته هر دو طرف برای به وجود آوردن یک اثر حقوقی همراه با پذیرش تعهد ها و مسئولیت های آن است. امضای قرارداد پایه و اساس تفسیر قصد طرفین به حساب می آید. در صورتی که بند و یا شرطی که در قرار داد ذکر شده است، نقض شود، ضمانت دارد…
ورود به صفحه
مشاوره حقوقی این روزها رابطه های انسان ها و سازمان ها بیشتر از قبل پیچیده شده است. برای حل مشکلات سازمان ها، چه این سازمان ها دولتی باشند یا غیر دولتی همین طور شرکت های خصوصی نیاز مبرم به مشاور حقوقی دارند. این به معنی قرار داد بستن با یک دفتر وکالت یا این چنین موارد نیست. در ادامه در این مورد بیشتر توضیح می دهیم. مشاور حقوقی کیست؟ مشاور حقوقی با دانشی که به قوانین و اصول حقوقی دارد می تواند کمک شایانی به سازمان ها، ادارات و شرکت های خصوصی داشته باشد. مدیران و کسانی که صاحب نفع…
ورود به صفحه

تنظیم قراردادها

قرارداد چیست؟ با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریفی از قرارداد ذکر شده است. بر طبق آن قرارداد عبارت است از تعهد دو یا چند نفر در برابر دو یا چند نفر دیگر مبنی بر انجام امری که مورد قبول هر دو طرف است. در واقع قرار داد خواسته هر دو طرف برای به وجود آوردن یک اثر حقوقی همراه با پذیرش تعهد ها و مسئولیت های آن است. امضای قرارداد پایه و اساس تفسیر قصد طرفین به حساب می آید. در صورتی که بند و یا شرطی که در قرار داد ذکر شده است، نقض شود، ضمانت دارد…
ورود به صفحه

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی این روزها رابطه های انسان ها و سازمان ها بیشتر از قبل پیچیده شده است. برای حل مشکلات سازمان ها، چه این سازمان ها دولتی باشند یا غیر دولتی همین طور شرکت های خصوصی نیاز مبرم به مشاور حقوقی دارند. این به معنی قرار داد بستن با یک دفتر وکالت یا این چنین موارد نیست. در ادامه در این مورد بیشتر توضیح می دهیم. مشاور حقوقی کیست؟ مشاور حقوقی با دانشی که به قوانین و اصول حقوقی دارد می تواند کمک شایانی به سازمان ها، ادارات و شرکت های خصوصی داشته باشد. مدیران و کسانی که صاحب نفع…
ورود به صفحه
فهرست
تماس با کارشناسان