دسترسی سریع مطالب صفحه

ایزو به معنی سازمان بین مللی استاندارد سازی است . سازمان بین مللی استاندارد که تشکیل شده از تعدادی موسسات استاندارد که در 157 کشور دنیا وجود دارد . برای تجارت ،داشتن ایزو بسیار مهم است و حرف اول را می زند . گواهی نامه ی ایزو سندی  است که نشان دهنده ی این است که یک شرکت دارای سیستم مدیریتی درستی است و محصولات و خدمات خود را به خوبی نشان می دهد . دلایل دریافت ایزو گواهی نامه ی ایزو را فقط  ceratify bodyصادر می کند CB. شرکت هایی که دارای کارمند هستند و کار تولیدی یا خدماتی…
ورود به صفحه
شرکت به معنی شریک شدن،انباز گشتن و اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شیء به نحو اشاعه تعریف شده است.شرکت تجاری به شرکتی گفته می شود که کارهای بازرگانی انجام می دهد. طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود شرکت ، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. مراحل تمدید یا درخواست گواهی ارزش افزوده دستور العمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شرکت با مسئولیت محدود چیست و چگونه تشکیل میشود؟ شرکت بین المللی (International Corporation) به شرکت هایی گفته می شود که محصولات خود را…
ورود به صفحه
یکی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌‌نیازهای دنیای امروز و ورود به بازارهای جهانی و بین المللی وجود اطمینان خاطر از نحوه حمایت از ایده‌های ناب و دست اول ابتکاری و حمایت ویژه و توجه به حقوق مالکیت فکری می باشد. از این رو نظام‏‌های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع بین المللی (پتنت بین المللی) برای ثبت رسمی این دستاورد‌ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‏‌ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است و این مهم امروزه در تمام دنیا مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.در دوره های گذشته نقص توجه در این زمینه به طرز…
ورود به صفحه
ثبت برند مادرید چیست؟ در گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ثبت بین ­المللی برند مجبور بودند که برند را به صورت جداگانه در تک ­تک کشورهای موردنظر خود ثبت کنند. از این رو ملزم به ترجمه مدارک موردنیاز به زبان تمام کشورهای مدنظر و پرداخت هزینه ­های هنگفت می شدند تا اینکه برخی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای رفع این معضلات دست به کار شدند و طی تشکیل یک اتحادیه، سیستم ثبت برند مادرید را تصویب کردند. سیستم ثبت مادرید از موافقتنامه مادرید، پروتکل مرتبط با آن و آیین­ نامه­ای متشکل از موافقتنامه و پروتکل تشکیل می­شود مزایای…
تاکنون 70 برند بین لمللی توسط هولدینگ جوان به ثبت رسیده
ورود به صفحه

دریافت ایزو

ایزو به معنی سازمان بین مللی استاندارد سازی است . سازمان بین مللی استاندارد که تشکیل شده از تعدادی موسسات استاندارد که در 157 کشور دنیا وجود دارد . برای تجارت ،داشتن ایزو بسیار مهم است و حرف اول را می زند . گواهی نامه ی ایزو سندی  است که نشان دهنده ی این است که یک شرکت دارای سیستم مدیریتی درستی است و محصولات و خدمات خود را به خوبی نشان می دهد . دلایل دریافت ایزو گواهی نامه ی ایزو را فقط  ceratify bodyصادر می کند CB. شرکت هایی که دارای کارمند هستند و کار تولیدی یا خدماتی…
ورود به صفحه

ثبت شرکت بین المللی

شرکت به معنی شریک شدن،انباز گشتن و اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شیء به نحو اشاعه تعریف شده است.شرکت تجاری به شرکتی گفته می شود که کارهای بازرگانی انجام می دهد. طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود شرکت ، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. مراحل تمدید یا درخواست گواهی ارزش افزوده دستور العمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شرکت با مسئولیت محدود چیست و چگونه تشکیل میشود؟ شرکت بین المللی (International Corporation) به شرکت هایی گفته می شود که محصولات خود را…
ورود به صفحه

ثبت اختراع بین الملل

یکی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌‌نیازهای دنیای امروز و ورود به بازارهای جهانی و بین المللی وجود اطمینان خاطر از نحوه حمایت از ایده‌های ناب و دست اول ابتکاری و حمایت ویژه و توجه به حقوق مالکیت فکری می باشد. از این رو نظام‏‌های مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع بین المللی (پتنت بین المللی) برای ثبت رسمی این دستاورد‌ها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری‏‌ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف ایجاد شده است و این مهم امروزه در تمام دنیا مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.در دوره های گذشته نقص توجه در این زمینه به طرز…
ورود به صفحه

ثبت برند بین المللی

ثبت برند مادرید چیست؟ در گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ثبت بین ­المللی برند مجبور بودند که برند را به صورت جداگانه در تک ­تک کشورهای موردنظر خود ثبت کنند. از این رو ملزم به ترجمه مدارک موردنیاز به زبان تمام کشورهای مدنظر و پرداخت هزینه ­های هنگفت می شدند تا اینکه برخی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای رفع این معضلات دست به کار شدند و طی تشکیل یک اتحادیه، سیستم ثبت برند مادرید را تصویب کردند. سیستم ثبت مادرید از موافقتنامه مادرید، پروتکل مرتبط با آن و آیین­ نامه­ای متشکل از موافقتنامه و پروتکل تشکیل می­شود مزایای…
تاکنون 70 برند بین لمللی توسط هولدینگ جوان به ثبت رسیده
ورود به صفحه
فهرست
تماس با کارشناسان