مراحل ثبت شرکت

تکمیل مدارک
برای تاسیس یک شرکت ابتدا می بایست مدارک مورد نیاز آن را تهیه کرد.کافیست کپی کارت ملی و شناسنامه را به کارشناس ما ارائه کنید
انتخاب نام شرکت
5 نام را برای شرکت خود ارائه می دهید و باید نام ها 3 سیلابی و فارسی باشد.
تنظیم مدارک شرکت
تنظیم اساسنامه شرکت و شرکت نامه تقاضانامه کاری تخصصی می باشد که توسط کارشناسان ما انجام می شود.
امضا مدارک ثبتی
مدارک ذکر شده در مرحله قبل پس از ثبت سامانه برای ارسال به اداره نیاز به امضا چاپ شده این مدارک توسط اعضا این شرکت دارد.
ارسال مدارک به اداره ثبت
مدارک ثبتی که توسط اعضا رویت و امضا گردید توسط ما به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
دریافت آگهی
پس از ارسال مدارک و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها آگهی ثبت شرکت شما صادر می شود که روند ثبت و دریافت آن از اداره ثبت توسط ما انجام می شود.

خدمات ما

img

ثبت اختراع

برای ثبت اختراع خود می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید

img

ثبت شرکت بین المللی

برای ثبت شرکت بین المللی اختراع خود می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید

img

ثبت تغییرات شرکت

برای ثبت تغییرات شرکت خود می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید

img

ثبت برند

برای ثبت برند خود می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید

img

ثبت موسسه

برای ثبت موسسه خود می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید

img

ثبت لوگو

برای ثبت لوگو خود می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید

سوالات متداول

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.

مقالات